Advokat Nenad Vukasović

Advokat Nenad Vukasović

Profesionalna karijera:

Od 1975-1990 radio je u SSUP Saveznom Sekretarijatu Unutrašnjih Poslova. Po napuštanju državne uprave prelazi u kancelariju velikana advokature Veljka Guberine, gde ostvaruje veliko prijateljstvo i profesionalnu afirmaciju, radeći na prekao 160 slučajeva, najtežih krivičnih dela, najviše krvnih delikata, odnosno ubistava. Posle 14 godina rada u kancelariji advokata Veljka Guberine, profesionalnu karijeru nastavlja sam, i definitivno ulazi u sam vrh srpske advokature. Radio je na predmetima koji su po svojoj odioznosti definitivno obeležili srpsku pravosudnu, političku i društveni scenu (branilac Zvezdana Jovanovića u slučaju atentata na premijera Zorana Djindjića, branilac Branka Berčeka u predmetu ubistva Ivana Stambolića, pokušaja ubistva lidera SPO Vuka Draškovića u Budvi i na Ibarskoj magistrali).

Javno delovanje:

Jedan period proveo je kao član Socijaldemokratije, gde je postao predsednik partije, posle Generala Vuka Obradovića. Zbog neslaganja sa vrhom stranke u pogledu strateških pravaca razvoja i namere da se partija oslobodi svakog vida poltronstva i uticaja stranog kapitala, napušta političku scenu i od tada nije član ni jedne političke organizacije.

Njegovo delovanje kao slobodnog intelektualca na društvenoj sceni ogleda se kroz kritikovanje negativnih društvenih pojava, od samog vrha vlasti do najnižih grana uprave, posebno u domenu pravosudja i ljudskih prava.

Osnovni pravac njegovog javnog delovanja je apsolutna sloboda pravosudja, koje mora biti oslobodjeno uticaja politike, kao i jednakost svih gradjana pred zakonom – bez izuzetka. Kao takav, on svoje mišljenje i kritiku iznosi javno i bez straha prema državnom establišmentu, pojedincima i grupama koje žele da Pravo i pravosudje, te postulate ljudskih sloboda, naprave svojim privatnim vlasništvom.

Slobodni Zidar:

Kao Slobodni Zidar, suprug i roditelj, veoma je posvećen očuvanju tradicionalnih porodičnih vrednosti, koje su stub svakog naprednog društva. Duboko veruje u Boga i negovanje dobrih medjuljudskih odnosa kroz lični primer, prvo u svom okruženju a onda i šire. Lične kvalitete i intelektualne sposobnosti pojedinaca stavlja ispred njihovog materijalnog stanja ili socijalnog statusa.

Član je Rotari kluba – Dedinje, gde je angažovan kao sekretar. Smatra da je altruizam kao najviši stepen dobročinstva prema drugim ljudskim bićima pravac u kome celo čovečanstvo treba da ima udela.