Ovim putem obaveštavamo braću i javnost da smo primorani da objavimo falsifikovani dokumet na čemu samozvana Regularna Velika Loža Srbije temelji svoj legitimitet (na čelu sa V.M.R.Vujačić).

U ovom bahatom slučaju prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe službenog položaja, državni organi Republike Srbije, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Agencija za privredne registre, omogućili su registraciju samozvane Regularne Velike Lože Srbije, na osnovu falsifikovanog rešenja koje objavljujemo, kao i izvod Zakona o državnoj upravi, iz koga se jasno vidi ko ima pravo da donosi i potpisuje rešenja i ostala akta ministarstva.

I pored pokušaja da ove kriminalne radnje objavimo u javnim glasilima, nailazimo na blokadu, jer svojim uticajem i vezama vrše pritisak na medije i blokiraju objavljivanje istine. Takođe, vrši se pritisak i na sudstvo, dovodeći u pitanje vladavinu prava.

Dr Čedomir Vukić
Veliki Majstor
Regularne Velike Lože Srbije


Skenirani dokumenti u PDF-u