Slobodno Zidarstvo je jedno od najstarijih, sekularnih, bratskih društva na svetu. Dole navedene informacije imaju nameru da objasni Masoneriju i kroz objašnjenje ispravi pogrešna tumačenja.

Slobodno Zidarstvo je društvo ljudi vodjenih moralnim i duhovnim vrednostima čiji članovi uče Slobodno Zidarske vrednosti kroz dramske rituale, verbalna i neverbalna obraćanja koja slede stare forme i koriste običaje i alate starih kamenorezaca kao alegorijske smernice.

Ko može postati Slobodni Zidar?

Da bi postao Slobodni Zidar potrebno je da čovek veruje u Boga. Članstvo je otvoreno za muškarce svih rasa i religija koji veruju u Boga i da su na dobrom glasu u društvu.

Slobodno Zidarstvo i religija

Slobodno Zidarstvo nije religija, niti je zamena za religiju, kao takvo otvoreno je za ljude svih veroispovesti koji veruju u Boga i očekuje od njih da nastave da slede svoju veru. Nije dozvoljeno diskutovati o veroispovestima na Slobodno Zidarskom sastajanju u loži.

Tri Velika Principa

Vekovima su Slobodni Zidari pratili tri velika principa:

  • Bratska ljubav – Svaki pravi Slobodni Zidar će pokazati toleranciju i poštovanje prema mipljenju drugih i ponašaće se uvažavanjem i razumevanjem prema ljudskom rodu.
  • Pomoć – Slobodni Zidari se uče da šire dobrotu, pomažu ugroženima i da brinu, ne samo za svoju braću već i za celokupnu zajednicu u kojoj zive, kroz dobrotvorne priloge, humanost ili volonterski rad kao pojedinci.
  • Istina – Slobodni Zidari se uvek bore za istinu, postavljajući ispred sebe visoke moralne standarde stremeći njihovom ispunjenju za svog zivota.

Slobodni Zidari veruju da ovi principi predstavljaju put kojima se postižu visoki standardi u životu pojedinca.

Slobodno Zidarstvo i društvo

Slobodno Zidarstvo zahteva od svojih članova da poštuju zakone države u kojoj rade i žive.

Principi Slobodnog Zidarstva nisu u konfliktu sa gradjanskim dužnostima brata kao gradjanina, vec treba da mu pruže snagu da valjano izvrši svoje javne ili privatne dužnosti.

Zloupotreba pripadnosti bratstvu od strane Slobodnog Zidara da promoviše lično ili nečije zanimanje, profesionalni ili lični interes će naići na osudu i suprotan je uslovima pod kojima je zatražio prijem u Slobodno Zidarsko bratstvo.

Gradjanska dužnost Slobodnog Zidara mora uvek da nadjača svaku obavezu prema drugim Slobodnim Zidarima, i svaki pokušaj da se zaštiti Slobodni Zidar koji se poneo bezčasno ili nezakonito je u suprotnosti sa njegovim osnovnim obavezama.

Diskretnost

Tajne Slobodnog Zidarstva se odnose na njegove tradicionalne načine prepoznavanja. Mi nismo tajno društvo, samim tim što su svi članovi slobodni da izjave ličnu pripadnost bratstvu. Slobodno Zidarska pravila i konstitucije su dostupni javnosti. Nema ni jedne tajne o ciljevima ili principima Slobodnog Zidarstva.

Slobodno Zidarstvo i politika

Slobodno Zidarstvo je apolitično, i svaka diskusija o politici na Slobodno Zidarskom sastajanju je najstrozije zabranjena.

Ostala Slobodnozidarska Tela

Slobodno Zidarstvo radi pod zaštitom mnogih nezavisnih Velikih Loža, čiji su standardi slični onima koje je postavila Velika Loža Engleske 1723 godine takozvanu Andersonovu Konstituciju ili Knjigu pravila koju RGLS uzima kao vodilju u svom radu.

Zaključak

Slobodni Zidar će uvek biti ohrabren da izvrši svoju dužnost, prvo prema svom Bogu (pod kojim god ga on imenom poznaje) kroz svoju veroispovest i religioznu službu, zatim bez ograničenja prema svojoj porodici i onima koji od njega zavise, prema svojim komšijama kroz pomoć i potporu.
Sve ove ideje nisu ekskluzivno Slobodnozidarske, ali bi trebalo das u prihvacene od strane svih ljudi na ovoj planeti Zemlji koju zovemo naša kuća, uvek sa nadom za bolji svet od onog u kome zivimo.

Od Slobodnih Zidara se očekuje da prate ove ideje.