Prof dr Predrag Đorđević je izabran u zvanje Akademika Srpske Kraljevske Akademije Naučnika i Umetnika (SKANU), na osnovu njegovih dosadašnjih mnogobrojnih naučnih rezultata, posebno na polju medicinskih nauka.

SKANU ima cilj da posle 126 godina, nastavi da ispunjava zadatke i obaveze nekadašnje Srpske Kraljevske Akademije, osnovane 1886. godine a ugašene na početku Drugog Svetskog rata.

SKANU okuplja i promoviše naučne i umetničke potencijale naših građana kako u dijaspori, tako i u matici, podstiče naročito naše darovite i vredne ljude da na temeljima koje su postavili Sveti Sava, Nikola Tesla, Sveti Vladika Nikolaj Velimirovič kao i Josif Pančić, Mihajlo Pupin i mnogi drugi, doprinese razvoju i ugledu Srbije.

Više podataka o SKANU mogu se dobiti korišćenjem:
skanu.akademija@hotmail.com i www.kraljevska-akademija. edu.rs