Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje. Žalim što nemaju svoje. (O izumima i patentima)

“On će biti dijete oluje. Ne, bit će dijete svjetlosti.” (Razgovor majke i babice, rođenje u olujnoj noći)

U kristalu imamo čistu evidenciju egzistencije formativnog životnog principa, i ako pored svega ne možemo razumijeti život kristala – to je ipak živo biće.

Kristali su živa bića u počecima stvaranja.

Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju.

Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.

Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvijezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih možemo osjetiti.

Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju,mogla bi osvjetljavati gradove i gradove (Srbima i Hrvatima početkom drugog svjetskog rata)

Jednako se ponosim svojim srpskim rodom i mojom hrvatskom domovinom (upućen telegram Vlatku Mačeku 1930.g.)

Čvrsto vjerujem u pravilo kompenzacije. Istinite nagrade su uvijek u razmjeru s radom i žrtvama. (o svom istraživačkom radu)

Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. (o svojim izumima i zaslugama)

29 posljednjih dana u mjesecu je najteže. (Počeci života i rada u New Yorku,Americi)

Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvijetljenja.

Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve.

Napredak i razvitak čovjeka od neizmjerne su važnosti za čovječanstvo i bitno ovise o invenciji.

Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.

Izumitelj nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata.

Praktični uspjeh ideje, bez obzira na inherentne mogućnosti, ovisi o stavu suvremenika.

Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svijetu”.

Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncetriramo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći. Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji.

Znanstvenici danas misle duboko umjesto jasno. Čovjek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.

Današnji znanstvenici su supstituirali matematiku za eksperimente, te oni lutaju kroz jednadžbu do jednadžbi, i na kraju izgrađuju strukturu koja nema veze na stvarnošću.

Napredak civilizacije čini se poput vatre, prvo iskra, slijedeće plamen, a onda eksplozija vatre povećavajući brzinu i snagu.

Bilo što što pokušamo učiniti u bilo kojem polju moramo staviti pod naše zalaganje,jer ovisimo o snazi.

Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čovjeka.

Univerzalni mir kao rezultat kumulativnih napora tijekom stoljeća može doći u postojanje brzo – ne kao kristal koji odjednom formira rješenje koje je bilo polako pripremano.

Znanstvenik ne cilja prema iznenadnim rezultatima. On ne očekuje da njegove napredne ideje budu spremno prihvaćene.

Znanost je osobna perverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovječanstva.

Čak i materija koja se naziva anorganskom, smatra se mrtvom, a ona odgovara nevjernicima i daje nepogrešivost dokaza o životnom načelu unutar sebe. Sve što postoji, organsko ili anorgansko, živo i neživo je osjetljivo na poticaj izvana.

Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao bit će mi ta da je to djelo jednog Srbina. (Nikola Tesla u vrijeme posjete Beogradu 1892. godine)

Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovat će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti.

Čovjek se mora vježbati u umjerenosti i nadzoru naših čula i sklonosti u bilo kojem pogledu, tako održavajući sebe mladim u tijelu i razumu. Suzdržavanje mi nije uvijek bilo po ukusu, ali su moja ugodna iskustva golema nagrada.

1000 tajni prirode na koje sam se slučajno spoticao,dao bih za ovu jednu koju sam iščupao iz prirode,unatoč svim čudima i opasnostima s kojima sam se suočavao.

Ako ne znate kako,promatrajte pojave prirode,ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.

Nedovoljno zapažanje samo je oblik neznanja i uzrok mnogim nastranim ispadima i trijumfu ludih ideja.

Učio sam tuce jezika,proučavao literature i umjetnost proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osjetio sam da sam tratio vrijeme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio.

Vrlo vjerojatno bi moja karijera završila prije vremena da me providnost nije snabdjela obrambenim mehanizmom koji je iz godine u godinu jačao i nepogrešivo se aktivirao kada su mi snage bile na izmaku.

Ako pokušam nastaviti prekinuti tok misli,osjećam pravu duhovnu mučninu,nehotice tada prelazim na drugi posao,iznenađen svježinom uma i lakoćom kojom svladavam prepreke koje su mi prije kvarile račune. I redovito nalazim odgovore na teška pitanja uz najmanji napor.

Edison je više izumitelj korisnih stvari, a ja sam izumitelj novih principa.

Da je Edison trebao naći iglu u plastu sijenja, on bi nastavio s marljivošću pčele pregledavajući slamku po slamku dok ne bi našao predmet traženja. Nažalost bio sam svjedok ovih stvari, znajući da bi mu malo teorije i računa uštedilo 90% njegova rada.

Gospodine Edison, poznajem dva velika čovjeka. Jedan ste vi, a drugi je mladić koji stoji pred Vama. (Pismo preporuke Charlesa Batchelora iz Pariza)

Pustite Marconija, dobar je on momak, u svom radu koristi najmanje 16 mojih patenata.

Boravim u hotelima. Imati vlastiti stan značilo bi vezati se emocijama za određeni prostor, a to odvlači pozornost i prisebnost od znanosti.

Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalan, bez obzira da li je vjera, umjetnost, znanost ili bilo što drugo, samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila.

Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac ja sam ulagao u izume sa kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život.

Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovjek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i cjeline.

Tri su moguća rješenja za problem povećanja ljudske energije: prehrana, mir, rad.

Osvojiti strmu silu postaje teže svaki dan. Obrana je kontinuirano dobivanje prednosti napada, kao da napredujemo u sotonskoj znanosti uništenja.

Sukobi između pojedinaca,kao i vlade i naroda,rezultat su nesporazuma u najširem značenju ovog pojma. Nesporazumi su uvijek uzrokovani zbog nemogućnosti da se cijeni međusobno mišljenje.

Opasnost od sukoba se opasno povećava zbog više ili manje dominantnog osjećaja borbenosti, koju predstavlja svako ljudsko biće. Da se odupre ovoj svojstvenoj tendenciji najbolji način je da se rastjera neznanje od djela drugih pomoću sustavnog širenja općeg znanja. Imajući ovo na umu najvažnija je pomoć kroz razmjenu mišljenja i odnosa.

Uzajamno razumijevanje će biti neizmjerno olakšano upotrebom jednog univerzalnog jezika.

Naša osjetila omogućavaju nam da percipiramo samo dio minute vanjskog svijeta. Naša rasprava se prostire na maloj udaljenosti. Naš vid je spriječen od strane zida i sjene. Da bi upoznali jedni druge moramo zaobići sferu našeg osjećaja percepcije. Mi moramo prenijeti našu inteligenciju, putovanja, transport materijala i prijenosa energije potrebne za naše postojanje.

Bez obzira što će budućnost donijeti, univerzalnu primjena tih velikih načela je potpuno ispravna, iako se njhov dolazak čini dug. (Izumi u budućnosti)

Praktični prijenos energije bez žica je od izvanrednog značaja za čovjeka.

Na taj način sve što je bilo veliko u prošlosti bilo je ismijano, osuđeno, izgurano, potiskivano – samo da izađe još jače, sve više pobjedonosno iz te borbe.

Svaki napor pod prisilom zahtijeva žrtvovanje životne energije. Ja nikada nisam platio tu cijenu, naprotiv, ja sam pustio svoje misli da procvjetaju.

Govori se da sam jedan od najustrajnijih radnika, možda i jesam, ako je misao ekvivalentna radu, jer sam njemu posvetio gotovo svo moje vrijeme. Ali ako se rad interpretira kao konačan u konačnom vremenu po posebno utvrđenim pravilima,onda sam možda i najgora lijenčina.

Naša prva nastojanja su isključivo nagonski poticaj živopisne mašte i nediscipline.

Kako odrastamo razum se ojačava i postajemo još više i više sistematičniji i kreativniji. Ali ti prvi impulsi,na prvi pogled neproduktivni, oni su najveći trenutak i mogu snažno oblikovati naše sudbine.

Pitanje od velike važnosti će biti prvo znati: Koliki je kapacitet Zemlje? I kakav je naboj ako je naelektrizirana?

Gospodo, ja nemam nikakvih garancija osim svojih otkrića. Ja nisam osiguravajuća tvrtka. Morate mi vjerovati na riječ i prepustiti se instinktu, intuiciji, mašti.

Moja metoda pristupa je drukčija. Ja ne žurim u praksu. Kada dobijem novu ideju počinjem je razvijati u svojoj mašti i pravim poboljšanja i pokrećem uređaj u mojim mislima. Kada otiđem tako daleko da utjelovim sve što je u mom izumu, sva moguća poboljšanja kojih se mogu sjetiti, a da ne vidim niti jednu pogrešku onda završim konkretan proizvod mog uma.

Prije nego što sam napravim skicu na papiru, cijela ideja je razrađena mentalno. U mojem umu mijenjam konstrukciju, radim poboljšanja, pa čak i pokrećem uređaj.

Iako nemamo pozitivnih dokaza o postojanju nabijenih tijela u prostoru, bez drugih suprotno nabijenih tijela u blizini vjerujem da je Zemlja upravo takvo tijelo. Koji god proces to bio zemlja je bila odvojena od drugih tijela i to je prihvaćen pogled na njezino podrijetlo. Ona je morala zadržati naboj, kao što se događa u svim procesima mehaničkog odvajanja. Da bi došli do broja milje u svemiru to zahtijeva prevladavanje poteškoća samo mehaničke prirode.

Kako mnoge generacije prolaze, naši strojevi će biti pokretani od strane snage koja će se moći dobiti u bilo kojoj točki svemira. Ova ideja nije bajka, ona je itekako ostvariva. Čovjek je bio vođen time mnogo prije instinktom ili razlogom, bila je izražavana na mnogo načina, na mnogo mjesta u staroj i novoj prošlosti. Nalazimo ga u dražesnom mitu o Antheusu, koji snagu dobiva iz zemlje.

U prostoru je energija! Je li to statička ili kinetička energija? Ako statička naše nade su uzaludne, ako je kinetička – a to znamo da je, za neke – onda je samo pitanje vremena kada će ljudi uspjeti u pokretanju strojeva na kotaču prirode.

Priroda može postići iste rezultate na različite načine.

Poput vala u fizičkom svijetu, u beskonačnom oceanu medija koji prožima sve, tako u svijetu organizama, u životu, impuls nastavlja dalje svoj put, s vremena na vrijeme, čini se s brzinom svjetlosti, s vremena na vrijeme opet, tako polako da je za uzraste i dobi čini se da ostaje, prolazi kroz procese složenosti nepojmljive ljudima ali je u svim svojim oblicima, u svim fazama vala, njegova energija sve vijeke vjekova integralno prisutna.

Jedna zraka svjetlosti iz daleke zvijezde pada na oko tiranina, kroz prohujalo vrijeme može promijeniti tijek njegova života, može promijeniti sudbinu naroda, može promijeniti površinu kugle – tako zamršeni, tako nezamislivo složeni su procesi u prirodi.

Ni na koji način ne možemo dobiti takvu silnu ideju o veličanstvenosti prirode nego kad smatramo da je u skladu sa zakonom o očuvanju energije kroz beskrajnost, snagu u savršenoj ravnoteži, a time i energija jedne misli može odrediti gibanje svemira.

Važnije od svega ovoga, međutim, biti će prijenos energije bez kabela, koji će biti prikazani na ljestvici dovoljno velikoj da nosi uvjerenje.

Držim da prostor ne može biti zakrivljen iz jednostavnog razloga da ne može imati svojstva. To je moglo bi se reći da i Bog ima svojstva. On nema svojstva, jedini njegovi atributi su naše vlastite izrade. O svojstvima možemo samo govoriti kada je gledamo kao materiju ispunjenu prostorom. Reći da u prisustvu velikog tijela prostor postaje zakrivljen je ekvivalentno navoditi da nešto može djelovati na ništa.