NASTAVAK INTERNACIONALNE NAUČNE I STRUČNO-MEDICINSKE SARADNJE AKADEMIKA PREDRAGA ĐORĐEVIĆA SA UDRUŽENJEM ZA DIJABETES, ISHRANU I METABOLIČKE BOLESTI RUMUNIJE I UDRUŽENJEM ZA BUBREŽNA, METABOLIČKA I NUTRICIJSKA ISTRAŽIVANJA RUMUNIJE

Sertifikat - Akademik Predrag Djordjevic - Bukurest, 2016Akademik Predrag Đorđević je održao predavanje po pozivu na 2nd International Conference on Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its Compications, Interdiab, 03-06. mart, 2016, Bukurešt, sa naslovom: „The pathogenesis of cardiovascular complications in prediabetes syndromes“.

Glavna poruka predavanja je bila da se već u stanju početnih poremećaja glikoregulacije (predijabetesa i metaboličkog sindroma), nalaze komplikacije na krupnim krvnim sudovima: koronarna bolest (angina pektoris), moždani udar, amputacija nogu, itd. Akademik Đorđević je na osnovu sopstvenih naučnih istraživanja i saradnje sa internacionalnim ekspertima iz ovih oblasti predložio mere prevencije, ne samo predijabetesa i tipa 2 dijabetesa (šećerne bolesti), već i pomenutih vaskularnih komplikacija (prilog 1 ovog teksta, fotografija Akademika Đorđevića).

Takođe, Akademik Đorđević je bio kopredsednik sednice na kojoj su saopštena druga predavanja iz ove oblasti.

Na sastanku u Bukureštu, pored Akademika Đorđevića, učestvovalo je 15 eminentnih predavača iz: SAD, Nemačke, Engleske, Italije, Danske, Mađarske, Poljske, Ukrajine, Turske, Slovenije, kao i veliki broj u svetu priznatih eksperata iz Rumunije.

Prisustvovalo je 367 specijalista Interne medicine, dijabetologije, kardiologije i nefrologije, od kojih većina ima i naučna zvanja i učestvuje u ovom savremenom interdisciplinarnom tipu naučnih usavršavanja za dalja istraživanja.

Akademiku Đorđeviću su dodeljeni: Sertifikat za održano predavanje (prilog 2 ovog teksta), kao i Pismo zahvalnosti (prilog 3 ovog teksta).

Predsednik napred citiranih Udruženja Rumunije Prof Christian Serafinceanu uputio je novi poziv Akademiku Đorđeviću da učestvuje kao predavač i na: 42nd National Congress of the Romanian Society of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Brasov, 25-28. maj, 2016.

 

Pismo zahvalnosti Akademiku Predragu Đorđeviću, Bukurešt 2016. (PDF)