U Beogradu, Srbija, se dva puta godišnje organizuju Festivali zdravlja koji promovišu zdrave stilove života i prevenciju. Posebna pažnja se obraćala na faktore rizika za pojavu različitih bolesti i na uklanjanje faktora rizika. U toku festivala je bio omogućen direktni kontakt posetilaca i zdravstvenih radnika različitih profila kao i sa proizvođačima lekova, hrane i dodataka hrani koji pokazuju najbolje rezultate.

Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije (Serbian Association for the Study of Diabetes) čiji su članovi eksperti iz oblasti endokrinologije, dijabetesa, metaboličkih bolesti, farmacije, biohemije, biologije, raznih oblasti Interne medicine, hirurgije, neurologije, oftalmologije, itd, je već godinama aktivni učesnik festivala zdravlja.

Udruženje se, pored ostalog, bavi najviše prevencijom, sprečavanjem pojave tipa 2 dijabetesa (sećerne bolesti) u sklopu svojih aktivnosti kao član Međunarodne Asocijacije za Dijabetes (IDF-International Diabetes Federation).

Na festivalu zdravlja održanom 17-18. Marta 2016, primenom Internacionalnog upitnika (FINDRISK) za otkrivanje rizika za pojavu tipa 2 dijabetesa ispitivano je 220 osoba.

Festifal zdravlja, mart 2016
Festifal zdravlja, mart 2016

 

Od tog broja je utvrđeno da u 71 osobe postoji rizik različitog stepena:

  1. 2-11 poena rizika (neznatan rizik, 1 od 25 će dobiti dijabetes)…………….89 osoba
  2. 12-14 poena rizika (umereno povećan rizik, 1 od 6 dobiće dijabetes)……38 osoba
  3. 15-20 poena rizika (veliki rizik, 1 od 3 dobiće dijabetes) …………………..59 osoba
  4. preko 20 poena rizika (vrlo veliki rizik, 1 od 2 će dobiti dijabetes) ………12 osoba

Ispitivane osobe sa 15-25 poena rizika (71 osoba) će biti uključene u dalji postupak prevencije tipa 2 dijabetesa, prema najsavremenijim svetskim kriterijumima iz ove oblasti i upustvima IDF-a.
U poslednjih 10 godina ovim postupkom Udruženja je bilo obuhvaćeno preko 4.000 osoba.

Poziv za uključivanje u ovaj postupak OSTAJE OTVOREN, adresa Udruženja: Aleksandra Stamboliskog 10a, 11000 Beograd, tel/fax: 011/2661243, 069/2661243. 062/272200, e mail: profpredrag@yahoo.com

Predsednik
Udruženja za proučavanje dijabetesa Srbije
Akademik
Prof. dr Predrag Đorđević