Gostovanje Velikog Majstora Regularne Velike Lože Srbije Dr Čedomira Vukića na TV Kopernikus sa temom „Istina i zablude o masonskoj loži“.