INTERVJU „PRAVDA“ – Prof.dr Predrag Đorđević

24.09.2010|

ПРАВДА – Друштво | 19. септембар 2010. | 15:31

Про­фе­сор Пре­драг Ђор­ђе­вић, ин­тер­ни­ста-ен­до­кри­но­лог, био је де­кан Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду и про­рек­тор Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду. У раз­го­во­ру за „Прав­ду“ го­во­ри о исто­ри­ја­ту, на­че­ли­ма и ци­ље­ви­ма, као и тре­нут­ном ста­њу ор­га­ни­за­ци­је ма­со­на у […]

INTERVJU Dr Čedomira Vukića za PLAYBOY

26.03.2010|

Ekskluzivno za srpski PLAYBOY, veliki majstor Regularne velike lože Srbije Dr Čedomir Vukić prvi put otvoreno govori za javnost o masonima u Srbiji, masonskim tajnama, političkom uticaju…

Piše: Perica Gunjić Foto: Marko Cvetković

Ceo intervju možete pročitati i preuzeti koristeći ovaj link INTERVJU […]

INTERVJU V.M. Dr Čedomira Vukića za Radio S

15.06.2009|

„Naša vlast nije zainteresovana za usluge masonerije“
15.06.2009 | 17:36

Izvor: S media, Foto: Attica Media

Istorija masonerije u svetu uvek je bila pokrivena velom tajne zbog svoje zatvorenosti za širu javnost. Slobodni zidari vekovima su bili proganjani od katoličke crkve, totalitarnih režima […]